MISA RABU ABU PAROKI MKK (08.00 - 10.30 - 17.00)

Misa Rabu Abu di Gereja Maria Kusuma Karmel Pk. 08.00


Misa Rabu Abu Pk. 10.30

Misa Pk. 17.00Post a Comment

0 Comments